آنالیز کسب و کار و تحقیقات بازار فضای آنلاین

تحلیل فضای کسب و کار

با تحلیل موثر فضای کسب و کار و شناخت آن، می توان از بسیاری مشکلات جلوگیری کرد.

تحلیل رقبا

مدیر هر مجموعه ای باید از رقبا و اقداماتشان اطلاع داشته باشد. لزوم داشتن کسب و کار موفق و بازاریابی مؤثر، تحلیل دقیق رقبا و مشتریان است.

تحلیل مشتریان

تجزیه و تحلیل رفتار مشتریان و علاقه مندی های آنها می تواند به عنوان نقشه ای برای رشد کسب و.. کار باشد

 

 

جمع آوری داده

اطلاعات هر کسب و کار اعم از رفتار کاربران و مشتریان، رقبا، محیط کسب و کار از منابع مختلف جمع آوری می شود.

هدف از جمع آوری این اطلاعات بدست آوردن داده های دقیق و کاربردی به منظور شناخت بهتر محیط و رقبا و مشتریان و دست یابی به سهم بیشتری در بازار است

 

 

 

آنالیز

اطلاعات بدست آمده از مرحله قبل تحلیل و آنالیز می شود و داده های دقیق و کاربردی استخراج می شوند.

با استفاده از آنالیز اطلاعات می توان نقاط ضعف و دلیل عدم موفقیت ها را شناخت و براتفاقات آینده تسلط داشته و باتوجه به فرصت ها بهترین عملکرد را انجام داد.

 

 

ارائه گزارش

از داده های مرحله قبل گزارش های نموداری و گرافیکی تهیه شده و در حضور مشتری شرح داده و تحلیل می شود.

گزارش ها شامل نحوه پیشبرد کارها و میزان دستیابی به اهداف و… می باشد، و به دلیل گرافیکی بودن برای تمامی افراد قابل درک است.